Om oss


Kopparledens «laug» består av over 40 engasjerte, motiverte, dyktige, fine folk som hovesaklig har tilknytning til Engerdal, Trysil og Østerdalen.
Vi har et aldersspenn fra 6 -65 år, og er alltid interessert i å engasjere flere!

Har du lyst til å være på eller bak scenen sammen med oss?
Send en e-post til post@kopparleden-teaterlag.no